Skolor i Torekov och V Karup

Samverkan river V Karup skola och bygger en helt ny skola för 140 mkr. Nu tvingas man banta bygget ca 1100 kvm för att hålla de 140 mkr. Med ca 20% minskning av ytan kan det inte bli lika bra som planerat.

I Torekov ger man fortfarande – efter två år – inga besked om vad som skall hända med Sandlyckeskolan. BP vill som bekant ha fortsatt kommunal skola.

Nu har en mycket seriös intressent dykt upp som vill bedriva friskola med idrott- och naturprofil med 95 anmälda elever. Stiftelsen för nya Sandlyckeskolan får inga svar av kommunledningen. Alla partier har fått påminnelser men bara Bjärepartiet har svarat.

Varför svarar ej de styrande? För M och L borde detta privata initiativ passa perfekt ideologiskt. Men inte här för då genomförs ju inte tidigare skolchef Gitte Dahlins (nu L) tankegångar samt Thomas Andersson (L) och Jens Nygrens (L) käpphäst om ny stor skola i V Karup. Förstår inte att Moderaterna kan stödja detta?

Man kommer med alla medel att kämpa emot en etablering av friskola i Torekov. Helt emot friskolor är man inte eftersom vi har Grevie Montessori där många höga politiker genom åren haft sina barn och där Gitte Dahlin nu är ordförande.

När Loven (lagen om valfrihet i vården) togs bort av Bjärepartiet i samband med entreprenören Ugglans vanskötsel av verksamheten talades det om socialism och tonerna var höga.

Om det var så bra med en entreprenör för 15 brukare av de 350 som har hemtjänst så varför har ni inte återinfört Loven?

Inte heller där har samverkan kommit till skott.

Men för Guds skull svara nu föreningen i Torekov och ge dem ett positivt svar.

Här arbetar vi för att göra Torekov mer lockande för året runt boende, att då stänga skolan är ett stort steg i fel riktning. Byskolan har stor betydelse för närhet, trygghet, gemenskap och ett levande Torekov.

Gör ett omtag på VK skola och anpassa den efter både ekonomi och mindre elevantal tillsammans med skola i Torekov.

Det är svårt att förstå bygget av en stor skola i V Karup med tanke på att endast 20 elever kommer från själva byn och att bygget sker på bekostnad av Torekov och Grevie. Investeringen på 140 mkr är den största i kommunens historia och upptar större delen av investeringsutrymmet för 2021 och 2022.

Tänk om och gör rätt

Bo Wendt Bjärepartiet, Oppositionsråd

Inge Henriksson Bjärepartiet

Prestigefull investering hotar välfärden

Kommunledningens prestige att inte ompröva Båstads största investering genom tiderna hotar framtida välfärd.

Kommunrevisionen rikttade skarp kritik mot kommunledningens bristande kontroll på investeringar i början av året och att investeringsutrymmet framöver är mycket begränsat.

Vi finner nu att kommunledngen (Samverkan för Bjäre) har valt att prioritera V Karup skola på bekostnad av skolor i våra orter med stora företag som Lindab och Nolato, tillfällig återvinningsanläggning samt medel för framtida markköp för industrimark.

I juni behandlades investeringsbudget för 2021.Endast Samverkan och Bjärepartiet valde att lägga fram en budget. Samverkans dominerades helt av V Karup skola som begränsar i stort sett allt annat investeringsutrymme närmaste åren.

Investeringen på 140 mkr är den största i kommunens historia och upptar större delen av investeringsutrymmet för 2021 och 2022.

Den blir inte mindre riskfylld med tanke på corona och de starkt minskade skatteintäkter vi kommer att få de närmaste åren.

Bjärepartiet följer utvecklingen noga och inser vikten av stark ekonomi .

I dessa osäkra tider valde vi att behålla Torekov skola med upprustning för 10 mkr och 20 mkr för upprustning av V Karup skola. Genom att ej bygga nytt i VK miskar vi investeringbudgeten med ca 100 mkr för 2021-2022.

Vi har haft väldigt svårt att förstå bygget av stor skola i V Karup med tanke på att endast 20 eleverr kommer från själva byn och att bygget skall ske på bekostnad av skola i mycket större Torekov och att det ej blir någon skola framöver i Grevie.

Vid omröstning mellan Bjärepartiets budget och samverkans vann som väntat Samverkans . Prestige gick som vanligt före sunt förnuft.

De fyra goda åren med Bp vid styret och med ett samlat resultat på närmare 60 mkr är idag ett minne blott.

För Bjärepartiet

Bo Wendt och Inge Henriksson