Vi är Bjärepartiet

Bli medlem i Bjärepartiet

Om du sympatiserar med Bjärepartiets idéer och ställningstaganden och vill hjälpa oss i våra strävanden att göra vad som är bäst för Båstads kommun är du välkommen att söka medlemskap i partiet. Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som ställer partiets stadgar till efterrättelse och som erlagt fastställd årsavgift.

Ansökan skickas enklast med e-mail till info@bjarepartiet.se
Din ansökan ska innehålla: Namn, adress, tel. nr. och e-post.

Medlemsavgifter för 2020 är följande:
100 kr/år
Bankgironr: 5416-5667